SI

O projektu

V letu 2014 je bila Visoka zdravstvena šola v Celju, skupaj s partnerskimi institucijami: Medical University of Lublin (Poljska), University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences (Finska) in Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário - CESPO (Portugalska), uspešna pri prijavi projekta na razpis Erasmus+, Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva v visokem šolstvu. Tako smo v naslednjih dveh letih, ki so sledila prijavi, izvajali projekt z naslovom Healthy lifestyle for aging well (HLAW). Gre za inovativni projekt, s katerim smo želeli z dodatnim izobraževanjem, ozaveščanjem in aktiviranjem študentov zdravstvene nege omogočiti njihovo boljše poznavanje in razumevanje aktivnega staranja ter posredno vplivati na izboljšanje kakovosti življenja in zdravja starejših ter jim pomagati, da ostanejo čim dlje aktivni člani družbe. 

V projektne aktivnosti sta bili aktivno vključeni dve cilji skupini: študenti zdravstvene nege in starejši. Poleg teh dveh je projekt naslavljal tudi visokošolske učitelje in raziskovalce ter ostale zainteresirane, ki so iz obravnavanega področja želeli pridobiti in deliti znanje, ideje, primere dobre prakse in praktične izkušnje.
V okviru projekta smo na sedežu Visoke zdravstvene šole v Celju izvedli tudi dva intenzivna programa - IP (poletni šoli). Prva poletna šola je potekala od 25. 5. do 5. 6. 2015, druga pa od 23. 5. do 3. 6. 2016. S tem smo ob vsaki izvedbi intenzivnega programa, omogočili aktivno udeležbo 18 tujim študentom in 10-12 tujim visokošolskim učiteljem ter 6 -12 študentom in 3 - 5 visokošolskim učiteljem Visoke zdravstvene šole v Celju. V okviru intenzivnega programa je bilo študentom omogočeno:

Pomemben del projekta so bile tudi raziskovalne aktivnosti. Te so študentom omogočile, da so s pomočjo visokošolskih učiteljev kritično in analitično raziskali obravnavano področje ter primerjali in prenašali znanje, ideje in primere dobrih praks med udeleženci in sodelujočimi državami.