SI

Raziskovalne aktivnosti

POVZETEK UGOTOVITEV

V vseh treh državah (Poljska, Slovenija, Portugalska) dosegajo starejši odrasli, ki so sodelovali v raziskavi na področju zdravstva, preprečevanja bolezni, promocije zdravja in na področju splošne zdravstvene pismenosti omejeno (problematično) zdravstveno pismenost. Izjema je Portugalska, kjer starejši odrasli na področju splošne zdravstvene pismenosti dosegajo nezadostno zdravstveno pismenost.

Na Portugalskem ima kar 93,3 % vseh udeležencev, ki so sodelovali v raziskaviomejeno zdravstveno pismenost(46,3 % nezadostno in 32,9 % problematično) na področju splošne zdravstvene pismenosti, nihče izmed starejših odraslih pa na Portugalskem na področju splošne zdravstvene pismenosti ne dosega odlične stopnje zdravstvene pismenosti. Najnižjo stopnjo omejene zdravstvene pismenosti na področju splošne zdravstvene pismenosti dosegajo v Sloveniji, kjer ima omejeno stopnjo splošne zdravstvene pismenosti 79,2 % starejših odraslih; 17, 1 % jih dosega zadostno stopnjo splošne zdravstvene pismenosti. Največ udeležencev raziskave dosegaodlično stopnjo zdravstvene pismenostina področju splošne zdravstvene pismenosti na Poljskem, njihov delež predstavlja 9,2 %.

Najboljše rezultate na področju zdravstvene pismenosti na področju zdravstva dosegajo starejši odrasli v Sloveniji, izmed katerih je najnižji delež tistih z omejeno zdravstveno pismenostjo na področju zdravstva in znaša 64,4 % in najvišji delež tistih z zadostno zdravstveno pismenostjo, teh je 27,0 %. Največji delež izmed udeležencev raziskave izmed tistih z odlično zdravstveno pismenostjo so dosegli na Poljskem, njihov delež pa znaša 12,4 %. Na Portugalskem ima 89,2 % vseh starejših odraslih, ki so sodelovali v raziskavi, omejeno zdravstveno pismenost.

Na področju preprečevanja bolezni ima na Poljskem najnižji delež vseh starejših odraslih, ki so sodelovali v raziskavi, omejeno zdravstveno pismenost, to je 67,5 %, največ, kar 24,5 % jih dosega zadostno in 8,4 % jih dosega odlično zdravstveno pismenost na področju preprečevanja bolezni. Najslabši delež odlične zdravstvene pismenosti na področju preprečevanja bolezni dosegajo udeleženci, ki so sodelovali v raziskavi, na Portugalskem -  le 0,5 % izmed vseh sodelujočih Portugalskih udeležencev v raziskavi jih ima tudi 87,9 % omejeno zdravstveno pismenost na področju preprečevanja bolezni.

Najboljše rezultate na področju zdravstvene pismenosti na področju promocije zdravja dosegajo udeleženci raziskave v Sloveniji, izmed katerih je najnižji delež tistih z omejeno zdravstveno pismenostjo na področju promocije zdravja in znaša 69,8% in najvišji delež tistih z zadostno zdravstveno pismenostjo, teh je 25,8 %. Največji delež starejših odraslih z odlično zdravstveno pismenostjo so dosegli na Poljskem, njihov delež znaša 6,7 %. Na Portugalskem ima 92,3 % vseh udeležencev, ki so sodelovali v raziskavi, omejeno zdravstveno pismenost na področju promocije zdravja.


Raziskave so bile izvedene v dveh fazah:

1. faza raziskovalne aktivnosti: od 3/11/2014 do 5/6/2015 (vodilna organizacija: Finska, Univerza v Oulu).

2. faza raziskovalne aktivnosti: od 2/11/2015 do 31/8/2016 (vodilna organizacija: Portugalska, CESPO) - Zadnja faza


Rezultati 1. faze so bili predstavljeni na 1. intenzivnem programu (poletni šoli) in rezultati 2. faze so bili predstavljeni na 2. intenzivnem programu (poletni šoli).

Rezultati raziskave so bili predstavljeni tudi v okviru različnih aktivnostih razširjanja.

Raziskovalno delo študentov

Študenti, ki so sodelovali pri projektu so bili zelo pomembni člani raziskovalnega tima. Delo so opravljali pod strokovnim mentorstvom visokošolskega učitelja.